Klachtenreglement

Klachtenregelement

  • U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop de medewerkers van de praktijk met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
  • Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk die kan dienen als vertrouwenspersoon. Binnen de praktijk zijn wij altijd bereid om tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.
  • Een brochure en relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk of op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) onder 'Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut'.

Fysiotherapie Bennekom

In onze fysiotherapie praktijk in Bennekom werkt een (jong) enthousiast team van 5 therapeuten.

Voor ons zijn individuele aandacht voor u als bezoeker van onze praktijk en waar nodig een multidisciplinaire aanpak van uw zorgvraag, belangrijk binnen de visie van onze fysiotherapie praktijk.

Wij proberen u van goede zorg te voorzien binnen een rustige (werk)omgeving.

Contact

Molenstraat 60
6721 WP Bennekom
tel. 0318 - 41 63 79

Copyright © Fysiotherapiepraktijk Lagerwey / van Dartel