Kinderfysiotherapie

Er zijn kinderen die zich vertraagd of afwijkend ontwikkelen ten opzichte van leeftijdgenoten. Dit kan als gevolg zijn aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Echter er hoeft niet sprake te zijn van een aandoening maar er kan ook een te kort aan ervaring of aanleg zijn.
In eerste instantie zal de kinderfysiotherapeut middels een observatie en een uitgebreid onderzoek in kaart brengen waarom de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt en in overleg met ouders/ verzorgers een behandelplan opstellen.
In spelvorm(spelend en lerend) en kindgericht oefenmateriaal zal aan de behandeldoelen gewerkt worden. Om een optimaal resultaat te krijgen is het belangrijk om goede afstemming met ouders, eventuele andere hulpverleners en scholen te hebben. Overleg/begeleiding van ouders en scholen zal een belangrijke plaats innemen binnen de behandeling. bekijk ook de website voor de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

 

Food For Kids door Nienke van Dartel

Dit is een begeleidingsprogramma voor kinderen met overgewicht (adipositas). In samenwerking met een kinderpsycholoog en de dietiste Mieke Daenen (dietheek, tel 06-41 88 25 77) is er een multidisciplinaire begeleiding. De dietiste doet de intake en bekijkt samen met het kind en zijn/haar ouders of het noodzakelijk is om de hulp in te roepen van de kinderfysiotherpeut en/of kinderpsycholoog.

Voor meer informatie: www.dietheek.nl

Kinder Groep Bennekom, Nienke van Dartel en Corrianne Gijsbertsen

Dit is een motorische vaardigheid en weerbaarheid oefengroep(max. 8 kinderen)voor kinderen van 4-12 jaar. Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut (Nienke van Dartel) en psychomotorisch therapeut (Corrianne Gijsbertsen) zullen de kinderen met hun eigen leerdoelen aan de slag gaan. Voor meer informatie kunt u een folder opvragen bij Nienke van Dartel (0318-416379) of Corrianne Gijsberten (06-26940096).

 

Telefysiek

Video teleconsultatie in de eerste, tweede en derdelijns gezondheidszorg. Zorgverleners raadplegen elkaar op afstand, door via breedband video-opnamen en andere patiënt-gegevens, informatie op een beveiligde website uit te wisselen.

Voor meer informatie: www.telefysiek.nl

 

BIOK (Bennekoms Intercollegiaal Overleg Kindertherapeuten)

Met kindertherapeuten uit Bennekom is het initiatief opgepakt om een netwerk op te zetten met kinder-therapeuten van verschillende disciplines. Door goed overleg en afstemming van zorg,kunnen kinderen met complexe problemen door de juiste hulpverlener en zo nodig door meerdere hulpverleners geholpen worden. Binnen het Biok zal in samenspraak met de ouders en kind een voorstel gedaan worden welke disciplines het beste passen binnen de keten van zorg. Het BIOK is nog in een ontwikkelingsfase. Op dit moment nemen orthopedagogen praktijk Postma & van Oene, Ergotherapiepraktijk De-Den, Logopedie praktijk Savelkou, kinderfysiotherapeut N. van Dartel (fysiotherapiepraktijk Lagerwey/van Dartel) en Psychomotorische praktijk van C. Gijsbertsen deel aan het BIOK.

 

Deelname aan de discipline groep Paramedici van het SKION (stichting kinderonclogie Nederland)

Voor meer informatie zie www.skion.nl

 

IBA-Therapeut

De IBAIP (Infant Behaverioral Assessment and Intervention Program) is een programma die uitgevoerd wordt bij vroeg (voor 32 weken zwangerschap) prematuur geboren kinderen. Maar natuurlijk kan deze observatie gedaan worden bij alle baby’s. Het programma heeft als doel om door een objectieve waarneming de lichaamstaal van zuigelingen te leren lezen en begrijpen. Deze observatie kan in allerlei situaties plaats vinden (van verluieren, badderen maar ook het kindje oppakken vanuit de wieg, ect). Na de observatie probeert de iba-begeleider samen met de ouders, het gedrag en lichaamstaal van het kind te begrijpen. Daardoor is het mogelijk om als ouder je handelingen, de omgeving of de eigen houding van het kindje zo aan te passen dat deze voor het kind zo prettig mogelijk zijn. Dit helpt om de ontwikkeling en groei van het kindje optimaal te steunen en te begeleiden.


Voor meer informatie: www.amc.uva.nl en www.ibaip.org

 

Kracht en conditietraining bij kinderen met een chronische aandoening

 

Fysiotherapiepraktijk
Lagerwey- van Dartel

Molenstraat 60-62
6721 WP Bennekom
tel.  0318 - 41 63 79
fax. 0318 - 56 59 15
info@fysiotherapiebennekom.nl

 

www.fysiotherapiebennekom.nl